Citreiz , pat pati nekoptākā teritorija var pārtapt par zolīdu, viegli kopjamu daiļdārzu.